ULTIMATE TRAINING ACADEMY
Νοσοκομείου 15, 24500 Kyparissia
www Vasilis Spanidis 
       
ULTIMATE TRAINING ACADEMY
Stadio Dimotiko Kalamata, 24100 Kalamata
www Vasilis Spanidis
       
ULTIMATE TRAINING ACADEMY
Isokratos 13 Zografou, 15771 Athens
www Dagas Grigoris
       
GC GR 300

TEAM KENTAUROS MMA
Parnithos 128, 13678 Acharnai 

www Ioannis Botonis